Voor wie

 

Volwassenen

Wanneer u slechthorend of doof bent, heeft u met een hoorhulpmiddel  zoals een hoortoestel of cochlear implantaat (C.I.) meer hoormogelijkheden. Toch is het lastig om in een regulier muziekprogramma voldoende te kunnen participeren.                                                Het luisteren naar muziek lukt, vanwege uw slechthorendheid, niet goed. U heeft waarschijnlijk een herinnering aan hoe muziek vroeger klonk (toen u nog goed of beter hoorde). En nu klinkt deze muziek niet mooi meer. Of misschien houdt u erg van zingen, maar krijgt u van uw omgeving te horen dat het vals is, omdat u zelf niet goed kunt horen of u op de juiste toon zingt. Een logisch gevolg is dat u stopt met zingen, of dat u uw lievelingsmuziek niet meer beluistert en niet meer naar concerten gaat. De drempel om muziek te beluisteren of zelf muziek te beoefenen wordt torenhoog! Dat is jammer en misschien niet nodig.

 

Vanuit InHarmonie verzorgen wij unieke  zang- en muziekbelevings-workhops. We geven op verschillende manieren invulling aan muziek binnen onze muziekprogramma’s. Zo bieden we niet alleen eenmalige workshops maar ook meerdere groepssessies. U kunt in onze workshops en groepssessies op een laagdrempelige manier muziek beleven en beoefenen. Het doel van de bijeenkomsten is om met een groep gelijkgestemden plezier te hebben in zingen en muziek te maken en te beleven. Zo ervaart u verbinding met elkaar, maar ook tussen muziek en herinnering. Met verbetering van kwaliteit van leven als resultaat! Tijdens de workshops en groepssessies ligt de nadruk op de mogelijkheden van ieder individu en niet op de beperkingen.

 

Kinderen

Wij bieden niet alleen zang- en muziekworkshops voor volwassenen. Voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met                    spraak-taalonwikkelingsstoornissen is muziek maken en zingen erg belangrijk. Muziek kan zeer goed ingezet kan worden om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Muziek maken en zingen heeft een positief effect op de communicatieve functies, de spraaktaalontwikkeling en op de sociaal-emotionele ontwikkeling.